SWERIM AB

3 lediga jobb

Forskningsinstitutet Swerim erbjuder tillämpad forskning inom gruvteknik, processmetallurgi, material- och produktionsteknik, främst för gruv-, stål- och metallindustrin. Swerim har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.

The research institute Swerim provides applied research within mining engineering, process metallurgy and materials and manufacturing engineering, mainly for the mining, steel and metals industry. Swerim has 190 co-workers in two locations in Sweden – Luleå and Stockholm.

Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

   100-199

Här finns vi